Aktuelno


11-May-2017

Infobus na terenu


Posle snenog aprila Infobus po ustaljenom rasporedu nastavlja svoj rad.... više
02-Mar-2017

Raspored dolazaka INFOBUS-a 2017. god.


Obavetavamo korisnike Infobusa da je posle zimske pauze mobilna biblioteka po?ela sa radom. Infobus ?e stajalita obilaziti prema ustaljenom rasporedu. ... više
13-Oct-2016

Obeleena De?ija nedelja


Kroz programe i aktivnosti koje su se odvijale na De?ijem odeljenu, ogranku u Brodarevu i Infobusu, predkolci i osnovci i ove godine obeleili su De?iju nedelju. ... više
10-Oct-2014

De?ija nedelja 2014 : Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica


Tradicionalna De?ija nedelja pod sloganom Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica obeleena je u Biblioteci od 6. do 12. oktobra. Posredstvom mobilne biblioteke Infobus, u obeleavanje De?ije nedelje uklju?eni su i predkolci vrti?a na Kolovratu, kao i u?enici osnovne kole na Jabuci. ... više
27-Aug-2014

"Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke" : program 65+


Biblioteka Vuk Karadi? Prijepolje poziva penzionere korisnike Biblioteke u Prijepolju, Ogranka u Brodarevu i Infobusa da se prijave na besplatan program Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke.
Prijave od 1. do 10. septembra 2014. godine - li?no (dolaskom u Biblioteku), na telefon 712-960 ili mejlom: info@biblioteka-prijepolje.com ... više
03-Apr-2014

De?iji likovni konkurs "Ljudska prava iz mog ugla"


U elji da podstaknemo ve?e u?e?e dece u ostvarivanju, potovanju i zatiti ljudskih prava, Zatitnik gra?ana Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za najbolje likovne radove na temu ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i ravnopravnosti ena i mukaraca.
Cilj konkursa je da se iz ugla dece predstavi:
- poloaj u drutvu osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i (ne)ravnopravnost ena i mukaraca (devoj?ica i de?aka);
- ideje i predlozi za unapre?enje njihovog poloaja i ostvarivanje prava. ... više
20-Mar-2014

U poseti Biblioteci


U?enici Osnovne kole Milosav Stikovi? iz Ratajske posetili su sa svojim u?iteljima Biblioteku Vuk Karadi?. Kako osnovci iz kole u Ratajskoj koriste usluge pokretne biblioteke Infobusa, za mnoge od njih ovo je bio prvi odlazak u pravu Biblioteku. Sa fondom knjiga za decu, dostupnom literaturom, na?inima kori?enja knjiga iz biblioteke u?enike je upoznala ?amila Tumbul, vii knjini?ar na De?ijem odeljenju.
Dan ranije Biblioteku su posetili u?enici iz izdvojenog odeljenja Osnovne kole "Vladimir Peri? Valter" iz Zaluga. Pored upoznavanja sa Bibliotekom, malianima je predstavljena i knjiga Prijepolje od A do iz de?ijeg ugla koja je u izdanju Biblioteke objavljena prole godine. ... više     napred

Izjave korisnika Infobusa