Aktuelno


26-Mar-2018

Raspored dolazaka INFOBUS-a 2018. god.


Obaveštavamo korisnike da će Infobus u 2018. godini raditi prema sledećem rasporedu >>... više
11-May-2017

Infobus na terenu


Posle snenog aprila Infobus po ustaljenom rasporedu nastavlja svoj rad.... više
02-Mar-2017

Raspored dolazaka INFOBUS-a 2017. god.


Obavetavamo korisnike Infobusa da je posle zimske pauze mobilna biblioteka po?ela sa radom. Infobus ?e stajalita obilaziti prema ustaljenom rasporedu. ... više
13-Oct-2016

Obeleena De?ija nedelja


Kroz programe i aktivnosti koje su se odvijale na De?ijem odeljenu, ogranku u Brodarevu i Infobusu, predkolci i osnovci i ove godine obeleili su De?iju nedelju. ... više
10-Oct-2014

De?ija nedelja 2014 : Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica


Tradicionalna De?ija nedelja pod sloganom Svako dete sre?nog lica ?uva jedna porodica obeleena je u Biblioteci od 6. do 12. oktobra. Posredstvom mobilne biblioteke Infobus, u obeleavanje De?ije nedelje uklju?eni su i predkolci vrti?a na Kolovratu, kao i u?enici osnovne kole na Jabuci. ... više
27-Aug-2014

"Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke" : program 65+


Biblioteka Vuk Karadi? Prijepolje poziva penzionere korisnike Biblioteke u Prijepolju, Ogranka u Brodarevu i Infobusa da se prijave na besplatan program Digitalno opismenjavanje starijih korisnika Biblioteke.
Prijave od 1. do 10. septembra 2014. godine - li?no (dolaskom u Biblioteku), na telefon 712-960 ili mejlom: info@biblioteka-prijepolje.com ... više
03-Apr-2014

De?iji likovni konkurs "Ljudska prava iz mog ugla"


U elji da podstaknemo ve?e u?e?e dece u ostvarivanju, potovanju i zatiti ljudskih prava, Zatitnik gra?ana Republike Srbije raspisuje nagradni konkurs za najbolje likovne radove na temu ljudskih prava osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i ravnopravnosti ena i mukaraca.
Cilj konkursa je da se iz ugla dece predstavi:
- poloaj u drutvu osoba sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina, kao i (ne)ravnopravnost ena i mukaraca (devoj?ica i de?aka);
- ideje i predlozi za unapre?enje njihovog poloaja i ostvarivanje prava. ... više     napred

Izjave korisnika Infobusa