Info

Fond Infobusa sadri preko 7000 knjiga i drugih jedinica neknjine gra?e.
Beletristika za odrasle
Stru?na knjiga za odrasle
Beletristika za decu, stru?na knjiga za decu, lektira
Knjige na engleskom jeziku
Kreativne knjige, slikovnice
Multimedije (CD/DVD/VHS)
Edukativne igra?ke
Novine, ?asopisi
Internet i EBART medijska dokumentacija
Infobus poseduje savremenu ra?unarsku, audio i video opremu (ra?unar, TV, digitalni projektor, video i CD plejer). Internet veza je ostvarena putem 3G tehnologije GSM mree i bei?nog interneta.

Usluge Infobusa mogu koristiti svi stanovnici naselja do kojih pokretna biblioteka dolazi. Prilikom u?lanjenja punoletni korisnici prilau li?nu kartu, a deca ?a?ku ili zdravstvenu knjiicu.

Mogu se pozajmiti 2 knjige, 1 DVD i 1 ?asopis na rok od 15 dana (do slede?eg dolaska Infobusa). Rok vra?anja moe se jednom produiti za sve knjige osim kolske lektire i knjiga koje su na popisu rezervacije.

Referensna gra?a (enciklopedije, re?nici, leksikoni) i poslednji brojevi ?asopisa se ne izdaju.


Sve usluge su besplatne.Izjave korisnika Infobusa