Tom Korvin :
Za volanom bibliobusabehind_the_wheel.jpg


Za volanom bibliobusa, naziv je multimedijalnog dokumentarnog projekta koji je pokrenuo Tom Korvin , pisac I muzi?ar, na Konferenciji Ameri?kog udruenja biblioteka u ?ikagu u julu 2009. godine.

Pokretne biblioteke u Sjedinjenim Ameri?kim Dravama imaju dugu tradiciju. Od skromnih ko?ija kakve su se mogle videti u prvoj deceniji 20. veka razvile su se u savremene multimedijalne biblioteke na to?kovima koje korisnicima omogu?avaju pristup najrazli?itijim sadrajima. Bibliotekari koji rade u njima ?esto su vrlo neposredno povezani sa svojim korisnicima i u prilici su da sa njima svakodnevno razmenjuju iskustva o knjigama, piscima i ?itanju.

Podstaknut iskustvima prijatelja, korisnika pokretnih biblioteka i bibliotekara, Tom Korvin je odlu?io da kupi sopstveni bibliobus i da se oproba u ulozi voza?a jedne ovakve biblioteke, a sve u ?ast knjige i proslavljanja ?itanja. Njegovu ideju podrala je Nacionalna fondacija knjiga, Asocijacija ameri?kih izdava?a, Asocijacija ameri?kih biblioteka, tom_corwin___bookmobiletravels.jpg
ali i brojni pisci koji su pristali da i sami sednu za volan njegovog bibliobusa i prate ga na odre?enim rutama.

Posetioci ove neobi?ne biblioteke tako imaju priliku da u zamenu za kratak intervju o svojim omiljenim knjigama razgovaraju sa ?uvenim piscima, kao i da izaberu neku od 3000 knjiga sa koliko bibliobus raspolae. Korvin planira da ovaj materijal, snimljen irom Amerike, uobli?i u dokumentarni film koji bi svedo?io o magi?nom uticaju knjige na obi?ne ljude ?ije pri?e naj?e?e ostaju nezabeleene. Tako?e, dokumentarac ?e se baviti istorijom pokretnih biblioteka i njihovoj ulozi u ameri?kom drutvu.

U svom poduhvatu Korvinu je dobio podrku velikog broja pisaca, me?u kojima su i dobitnici prestine Pulicerove nagrade Majkl ?abon, Lorens Rajt, Duno Dijaz , Danijel Hendler, autor serijala Serija nesre?nih doga?aja Lemonija Sniketa, pisac i glumac Piter Kojote, kao i Majkl Ondatje, pisac romana Engleski pacijent po kojem je snimljen istoimeni film.
Dnevnik putovanja Za volanom bibliobusa svi zainteresovani mogu da prate putem drutvenih mrea Fejsbuk i Tviter, kao i na internet adresi www.bookmobiletravels.com.
Izjave korisnika Infobusa